Temmuz 5, 2019

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİ İLKESİ

GİRİŞ Hukuk devleti ilkesi, bütün demokratik ve anayasal düzenler için en önemli ilkelerden bir tanesidir. Nitekim 1982 Anayasası da hukuk devleti ilkesini 2 inci maddede “cumhuriyetin […]
Haziran 14, 2019

YANİV ROZNAİ’NİN “UNCONSTİTUTİONAL CONSTİTUTİONAL ADMENDMENTS: THE LİMİTS OF ADMENDMENT POWERS” ADLI ESERİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Roznai’ye göre bu eser tek bir bulmacadan yola çıkarak hazırlandı: Anayasa değişiklikleri anayasaya aykırı olabilir mi? Bu eser, teorik ve mukayeseli araştırmaları kendinde mezcetmektedir. Ayrıca, anayasa […]
Haziran 9, 2019

“CONSTITUTION WRITING, RELIGION AND DEMOCRACY” ADLI ESER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Anayasa ya da dini hukuk alanında çalışma yapanlar, ilk başta bu eserde ele alınan konular bakımından şüpheci davranabilirler. Ancak, devletler, çeşitli dini karakterlerin yeterince tanınmasına ve […]
Ara
Yol Tarifi
× Whatsapp